Oddziały

1a LSP

1b LSP

2a LSP

2b LSP

3a LSP

3b LSP

3a LP

3b LP

4 LP

6 OSSP


Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

1 Wa

1 Da

1 Db

1 M

2 Da

3 Da