Oddziały

Liceum Sztuk Plastycznych:

1 LSPa

1 LSPb

2 LSPa

2 LSPb

3 LSPa

3 LSPb

4 LSPa

4 LSPb

4 LPa

4 LPbSzkoła Plastyczna im.J.Malczewskiego (popołudniowa):

1 Wa

1 Wb

1 Da

1 Db

2 Da

2 Db

3 Da

1 M

Sale